ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 08.00-12.00 น.

แจ้งร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่