ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 08.00-12.0..

แจ้งร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์กา..

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12...

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 / 1 ต.ค..

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 / 1 ต.ค. 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พ.ค. 2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พ.ค. 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 2560