ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปัจฉิม ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมสัตตยาบรรณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

ตรวจคัดกรองก่อนเปิดเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา..

ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สต.แม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มี..

รับสมัครเรียน ชั้นอนุบาล1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม..

ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก วันที่ 3 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2564

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสำหรับปรับปรุงห้องเรีย..

งบประมาณจัดสรร ตามโครงการฯ ปีการศึกษา 2563 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด พร้อมเครื่องกระจาย..

จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ชุด ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพ..

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด เครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเครื่องรับ -..

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 08.00-12.0..

แจ้งร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์กา..

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12...

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 / 1 ต.ค..

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562 / 1 ต.ค. 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พ.ค. 2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 24 พ.ค. 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 2560

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 2560