ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายสลากภัต

กิจกรรมถวายสลากภัต

อบรมการจัดทำแผนและงบประมาณ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

อบรมการจัดทำแผนและงบประมาณ วันที่ 25-26 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้บริการสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเค..

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กให้บริการสถานที่โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

อบรมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

อบรมเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

อบรมการเพาะเห็ด

อบรมการเพาะเห็ด

งานประชุมผู้ปกครอง

งานประชุมผู้ปกครอง

อบรมแก่นนำยาเสพติด

อบรมแก่นนำยาเสพติด

ปัจฉิม MKL 62

ปัจฉิม MKL 62

ฝึกอบรมอัคคีภัย

ฝึกอบรมอัคคีภัย