ฝ่ายบริหาร

นายพิษณุ วงศ์สูน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางธัญวรัตส์ โยธา
ข้าราชการครู
( ครู คศ.3 )
นางสาวพวงเพ็ชร มีมา
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )
นางวทัญยา ไบเออร์
ข้าราชการครู
( ครู คศ.2 )