ชื่อ - นามสกุล :นางวทัญยา ไบเออร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :