ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐวดี อินทไชย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :