ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัฐพร หมั่นแสวง
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.6/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโภชนาการ