ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปทิตตา ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ