ชื่อ - นามสกุล :นายพงกษิณ ทุกอย่าง
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน