ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุธรรมน้อย
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ