ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์ชนก เขียวตั๋น
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.2/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ