ชื่อ - นามสกุล :นางสาวผุสชาดา หล่อสุวรัตน์
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.4/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียนนักเรียน