ชื่อ - นามสกุล :นายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ม.11 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
Telephone :053-884611
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา