[ print ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ผุสชาดา หล่อสุวรัตน์
ชื่อเล่น : 
ปริ๊นซ์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
11/12/2529
อายุ : 
31
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
prince.kitty@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------